Tijdens het Gala Matinee du Keiebijters op zondag 28 januari is Bob Grijpstra opgenomen in het College van Erekeien. De titel Erekei staat symbool voor iemand die Helmond niet alleen een warm hart toedraagt, maar de stad ook telkens weer verrijkt met mooie activiteiten waardoor deze gaat bruisen.

Bob Grijpstra is actief betrokken bij verschillende verbindende initiatieven in en voor Helmond.
Van 2011 tot en met 2017 was hij voorzitter van Stichting Carat. Een initiatief dat de relatie tussen cultuur en het bedrijfsleven stimuleert en zodanig kunst en cultuur rechtstreeks in contact brengt met de Helmondse gemeenschap.
In 2013 is Bob Grijpstra voorzitter geworden bij Stichting De Helmondse Musical. Met ‘Berry, de Musical’, ‘Verhaal van de Knaal’ en de nieuwe musical ‘De Uitvinders van het Trainingspak’ wordt het verhaal van onze stad keer op keer verteld. Een stichting die gedreven is om op het podium de Helmonder te laten schitteren en in het publiek de Helmonder te laten verwonderen.

Met een groep ondernemers beklom Bob Grijpstra met de fiets de Mont Ventoux en haalde daarmee € 300.000 bijeen voor de afdeling Oncologie van het Elkerliek ziekenhuis. Maar hij is ook betrokken bij onder andere de Lions, de Wilhelminaschool, het Helmonds Muziek Corps en Helmond Sport. Binnen de Keiebijters heeft hij de functie van Prins Briek VI, Grootvorst, bestuurslid en assistent archivaris bekleed.

Kortom, Bob Grijpstra vervult een belangrijke rol in het uitdragen van Helmond. De stad waarvoor wij het stadscarnaval organiseren.