Samen met de andere Helmondse carnavalsverenigingen hebben we het idee opgepakt om het buitencarnaval in Helmond gestalte te geven. Het plein voor Hoftempel West-Ende wordt tijdens de vier dagen van carnaval overkapt en omgedoopt tot het ‘Mizunallen-plein’. Ook de prijsuitreikingen van de optocht en het Prijsbloaze vinden hier plaats.

Nieuwe opzet overdracht stadssleutel
Op carnavalszaterdag openen we om 13.00 uur feestelijk het Mizunallen-plein. Om 13.30 uur wordt dit opgevolgd door de officiële overdracht van de stadssleutel. Niet net als andere jaren in het kasteel, maar op het Mizunallen-plein. Ook de wijze waarop dit gebeurt, is vernieuwd.

De sleuteloverdracht wordt een vraag- en antwoordspel, tussen de zittende macht (het college van burgemeester en wethouders) met als woordvoerster de burgemeester aan de ene kant en de carnavaleske macht (de carnavalsverenigingen) met als woordvoerder ‘De Steeksleutel’ aan de andere kant. Dit spel wordt geleid en beoordeeld door ‘De Loper’. Na afloop wordt de macht en de daarbij behorende stadssleutel en replica’s overgedragen aan de diverse prinsen van het Helmondse carnaval. Het speciaal hiervoor geschreven ‘Sleutellied’ wordt gezongen en het ‘sleutelbier’ wordt aangeslagen. Het openingsfestijn barst dan los met optredens van onder andere Het Feestteam en een door de lokale horeca aangeboden optreden van One Two Trio. Twee fantastische acts! Om 16.11 uur wordt volgens traditie De Kei uit de grond gehaald en dan kan carnaval pas echt beginnen. Al is dat op dat moment al in volle gang.

Ontmoetingsplek in de buitenlucht
Het Mizunallen-plein moet gedurende de gehele carnaval de ontmoetingsplek voor alle carnavalsvierders worden. Maar het is ook de plek waar de prijsuitreikingen van de optocht op carnavalszondag en het Prijsbloaze op carnavalsmaandag plaatsvinden. Het nieuwe evenement op carnavalsdinsdag Butskes Kroegenreundje wordt ook afgesloten op het Mizunallen-plein. Carnaval is echter pas echt voorbij nadat om 23.11 uur De Kei is begraven.

Het Mizunallen-plein is gratis toegankelijk.