Reglement deelname schlagercompetitie Keiebijters

 1. De deelnemers conformeren zich door deelname aan de reglementen zoals hieronder beschreven
 2. Het carnavalsthema van 2016 zal zijn ‘Mi Mekare’
 3. Inschrijving geschiedt door het inzenden van een CD met daarop het volledige lied en eventueel een begeleiding, vergezeld van een afschrift van de tekst, voorzien van vermelding van componist en tekstdichter
 4. Inzendingen kunnen worden gestuurd naar “De Keiebijtersstichting, postbus 34, 5700 AD Helmond” of per mail naar muziek@keiebijters.nl
 5. De inzending sluit op 31 augustus 2015
 6. Aan de deelnemers wordt door de Keiebijters kosteloos een professioneel gearrangeerde orkestband ter beschikking gesteld
 7. Deelnemers krijgen het recht deze orkestband te gebruiken. De orkestbanden blijven echter eigendom van de Keiebijters
 8. LET OP!!!: Het door de Keiebijters geleverde arrangement zal wat betreft toonsoort, tempo en volgorde een exacte kopie zijn van de aangeleverde inzending, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze vermelding dient schriftelijk bij te inzending te worden gevoegd
 9. Deelnemers zingen in de opnamestudio de schlagerinzending in en maken hierbij gebruik van de door de Keiebijters geleverde orkestband
 10. De productie van de schlager-Cd is in handen van de Keiebijters
 11. Deelnemers stellen zich beschikbaar om op 8 november in hotel West Ende te Helmond hun schlager lieve aan het publiek te presenteren
 12. De winnaar zal worden gekozen door een drietal jury’s, te weten een vakjury, publieksjury en een jury bestaande uit (afgevaardigden van) carnavalsverenigingen
 13. De winnende schlager zal op de kletsavonden gepresenteerd worden. Bij voorkeur door de betreffende artiest(en) zelf
 14. Het is deelnemers niet toegestaan om de opname vóór 8 november 2015 te verspreiden d.m.v. kopiëren of (social) media.
 15. Alle kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van de hierboven gestelde regels kunnen verhaald worden op de deelnemers