Tijdens het Concert Carnavalesque is Frank Vlijmincx, voorzitter van carnavalsvereniging De Spekzullekes, opgenomen in het College van Erekeien. Wie zich zoveel jaren bijzonder verdienstelijk maakt voor het carnaval in Helmond en daarmee Helmond op de kaart zet, verdient in de ogen van de Keiebijters ook bijzondere aandacht.

Frank is een man van het eerste uur van de Spekzullekes, die dit jaar hun 33-jarig jubileum vieren. Hij is medeoprichter, was jarenlang Vorst en nu al 25 jaar de voorzitter. Mede dankzij zijn inspanningen is carnaval in Rijpelberg en Brouwhuis een waar feest. Verder heeft hij in het verleden zijn schouders gezet onder het legendarische ‘mi zun allen bal’, hij heeft met andere oud prinsen aan de schlagercompetitie meegedaan en later met Moi Gewist meerdere keren de schlager mogen winnen. Maar ook met de Stichting Klets en Zwets heeft hij de laatste jaren een waardevol talententoernooi georganiseerd (den goeie toon) in het clubgebouw van Phileutonia. De Keiebijters geven aan talenten uit dat toernooi een wildcard voor het Keiebijters Kletstoernooi.

Keiebijters hebben de eer en het genoegen het stadscarnaval te mogen organiseren. We doen dat samen met de verenigingen in de wijken. Immers, zonder carnaval in de wijken floreert het stadscarnaval ook niet. Dit jaar is het motto dan ook zeer treffend: Mi Mekare.

De Keiebijters willen Frank bedanken voor zijn waardevolle bijdrage in het vieren van carnaval in Helmond door hem op te nemen in het College van Erekeien.